Všeobecné Obchodní Podmínky


Zakoupením na MOJEDARY.COM mlčky souhlasíte s našimi podmínkami prodeje. Žádáme vás, abyste si je pozorně přečetli.

Ochrana vašich osobních údajů.

Respektování vašeho soukromí je naší prioritou. Veškeré informace, které nám poskytnete nebo které se nám stanou používáním cookies v souladu s právními předpisy platnými během vaší návštěvy na tomto webu, jsou určeny k jednorázovému použití MOJEDARY. Shromážděné údaje jsou nezbytné pro zpracování a správu objednávek.

Vaše data nám umožňují zaznamenávat historii vašich objednávek a poskytovat personalizované služby. Jsou určeny pouze pro použití MOJEDARY. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdělujeme třetím stranám.

Když na našem webu zadáte objednávku, budete požádáni o další informace, jako je vaše celé jméno, adresa bydliště a e-mailová adresa. MOJEDARY uchovávejte tyto informace v bezpečí. V žádném případě nebudou informace zveřejňovány nebo sdíleny s třetími stranami.

Provoz cookies

MOJEDARY.COM uložený na počítačích a mobilních zařízeních pro své zákazníky nazvaný soubory cookie. To je obecně běžná praxe pro všechny online obchody.

Cookies nám umožňují nabízet našim zákazníkům kvalitu nákupu online. Cookies se používají ke studiu navigace na stránkách našich zákazníků www.mojedaryan.com a jejich nákupního chování.

Při procházení stránky www.mojedaryan.com zákazníci automaticky umožňují umisťovat soubory cookie do svých počítačů. Zákazníci se mohou kdykoli rozhodnout přijmout nebo odmítnout instalaci cookies na svém počítači konfigurací svého prohlížeče.
Další informace o souborech cookie naleznete v části Používání souborů cookie.

Zásilky, celní poplatky a daně

Všechny položky zakoupené na webu MOJEDARY odpovídají smlouvě o přepravě. To znamená, že riziko ztráty a vlastnického práva k těmto položkám přechází na kupujícího při dodání zboží přepravci.

Používáním webu MOJEDARY.COM je přístupný pouze osobám, které jsou právně způsobilé zadavateli nakupovat zboží pro osobní potřebu nebo jako dar.

MOJEDARY dodáván do celého světa. Příjemce uvedený na dodací adrese bude považován za dovozce a musí dodržovat právní předpisy platné v zemi určení.

Zakoupené produkty mohou podléhat dovozním daním, celním poplatkům požadovaným zemí určení, jakmile je zásilka doručena.

Za dodatečné celní poplatky odpovídá příjemce uvedený na dodací adrese. MOEDÁR nemá tyto dodatečné náklady pod kontrolou a nemůže v žádném případě odhadnout částku. Je-li třeba celní režim, může prodlení s dodávkou podpořit překročení lhůt v MOJEDARY.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost MOJEDARY dbá zejména na to, aby finální výrobky byly co nejblíže produktům, jak se objevují na místě (styl, barva ...). MOJEDARY však nezaručuje, že popisy, fotografie a další obsah na MOJEDARY budou dokonale přesné, spolehlivé a vždy aktuální. Rozdíly z technických důvodů, typografické nebo fotografické digitální mohou poskytnout.
Vnímání barev a stylů produktů MOJEDARY se může lišit v závislosti na podílu počítače, kde vypadáte, ale také podle jiných technických faktorů. Pokud produkt MOJEDARY neodpovídá jeho popisu, jediným řešením je vrátit jej v perfektním stavu.


Kromě výše uvedených případů společnost MOJEDARY nenese odpovědnost za přesnost a / nebo úplnost produktů na tomto webu

Souhlasíte s tím, že výhradní a výhradní odpovědnost společnosti MOJEDARY za jakýkoli produkt prodávaný na webu MOJEDARY je, že cena objednaného produktu

V žádném případě MOJEDARY, jeho směr, jeho zaměstnanci nebo zástupci neodpovídají za zvláštní škody, následné nebo represivní škody související s prodaným produktem.

Chcete-li kontaktovat MOJEDARY

Pokud máte jakékoli připomínky, dotazy týkající se našich zásad nebo jakékoli jiné záležitosti týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti, kontaktujte zákaznický servis MOJEDARY.